Galeri

Genel

 

Kaba ve Kesif Yem Depoları

 

Sağmal Ahır

 

Buzağı Ünitesi

 

Genç Ahırları

 

Gübre Yönetim Sistemi

 

İş Makınaları

 

Sağımhane

 

Faaliyetlerimiz