Süt Üretimi

Lüleburgazdaki modern işletmemizde halihazırda hayvan başı günlük süt verimi ortalaması 30 kg. a kadar ulaşmıştır, inek laktasyon 305 gün süt verimi ortalaması ise 9150 kg’dır. İşletme mevcut durumda laktasyon 305 gün süt verimi hayvan başına 8700 kg. olan Avrupa ortalamasının üzerine çıkmış olup, kısa dönemdeki ilk hedefi günlük süt verimi ortalamasını İsrail ve Amerika standartları doğrultusunda hayvan başına günlük 40 kg.’a yükselterek laktasyon 305 gün süt verimi süt verimi ortalamasını da hayvan başına 12.000 kg.’a ulaşmaktır.