Gübre Satışı

İşletmemizde katı olarak ayrıştırılmış olan gübre makinalar marifetiyle kompost işleminden geçirilir. Kompost işlemi sonrası gerçekleştirilen uygulamalarla elde edilen katı gübre, üretimde verimliliği arttırmak üzere tarım topraklarında kullanılabilmektedir.

Elde edilen sıvı gübre; tarım topraklarının, bağ ve bahçelerin, parklarda bulunan yeşil alanların ve benzeri yerlerin toprak kalitesini ve verimliliğini arttırmak üzere sulama işlemlerinde kullanılabilmektedir.

Doğal yollarla elde edilen katı ve sıvı gübre satışı, çiftlik teslim olarak firmamızca gerçekleştirilmektedir