Bio Enerji

İşletmemizdeki ve çevre işletmelerdeki hayvansal atıklardan temiz enerji üretme proje çalışmalarımız devam etmekte olup fizibilite aşamasındadır.