Bitkisel Yem Üretimi

İşletmemize ait tarım arazilerin üzerinde büyükbaş hayvanların beslenmesine yönelik yem bitkisi yetiştirmekteyiz. Silajlık mısır, buğday, arpa ve benzeri yem bitkileri sulu tarım arazilerimizde modern tarım teknikleri kullanılarak tarafımızca yetiştirilmektedir.

Firmamıza ait arazilerde yem bitkisi yetiştirmemizin yanı sıra, sözleşmeli tarım ve icar yöntemleri ile firmamıza ait olmayan arazilerde de yem bitkisi üretimi gerçekleştirmekteyiz.

Amacımız işletmemizdeki hayvanlarımızın kaba yemini kendimize ait tarımsal alanlardan aelde etmek amacıyla tarımsal yatırımlara devam etmektir.