Kurumsal

Vizyonumuz

Toplumun sağlıklı beslenme gereksinimlerini yeterli nicelik ve nitelikte, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir yollarla karşılayabilen, biyolojik çeşitliliğini koruyan ve toplumsal yarara dönüştürebilen, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir, verimliliği artan tarım ve tarımsal sanayinin de katkısıyla, uluslararası alanda rekabet edebilen gelişmiş bir Şirket olmaktır.

Misyonumuz

Türk çiftçisine ‘’örnek olalım’’ ilkesinden hareketle tarım sektörüne yönelik hedeflerini gerçekleştirmede  insan sağlığından ödün vermeden üretmek ve ürettirmek misyonumuzdur.

Hakkımızda

Şirket, 2010 yılında İstanbul‘da kurulmuştur.Şirket’in ana amacı tarım ve hayvancılık faaliyelerinde bulunmaktır.Tarımsal alanda hali hazırda proje çalışmalarının yürütüldüğü meyve ve sertifikalı fidan üretimi yatırımı planlamaktadır.Hayvancılık alanındaki ilk işletmesini 2010 yılında Kırklareli ilinin Lüleburgaz ilçesinde yapmıştır.İşletme 720 sağmal ve 1000 baş hayvan kapasitesi ile kurulmuştur.Şirket ortakları Avrupa ve Amerika’da bulunan bir çok söz sahibi işletmelerde yapmış oldukları araştırmalar sonucu elde ettiği bilgi birikimlerden yola çıkarak  Türkiye’deki hayvancılık işletmelerinin hali hazırda küçük aile işletmeleri olarak kaldığını ve büyümelerinin mümkün olmadığını görmüşlerdir. Türkiye de birim hayvandan elde edilen süt verimleri gelişmiş ülkelerin hala yarısı kadardır.Dağınık yapıda çok sayıda küçük işletmeler veya aile işletmeleri bulunmaktadır. İşletme başına düşen hayvan sayısı çok düşüktür, dolayısıyla birçoğu pazara dönük ekonomik üretim yapamamakta, kaliteli sütün üretilmesinde sıkıntılar yaşanmaktadır.

Türkiye ‘de çiğ sütün yaklaşık %50’si sanayiye aktarılmakta, bunun da büyük bir kısmını ilkel şartlarda üretim yapan işletmeler işlemektedir. Sütün birçok küçük ölçekli ve dağınık işletmeden toplanması sanayicilerin maliyetlerini artırmakta ve bu da tüketici fiyatlarına yansımaktadır, dolayısıyla oluşan fiyatlar gelir seviyesi düşük tüketicilerin alım gücünü zorlamaktadır. Türkiye’nin beslenme ihtiyacında büyük önem taşıyan süt ve süt ürünlerinin üretilmesi için gerekli olan, protein ve yağ değerleri yüksek, kaliteli ve sıhhi çiğ süt üretimini gerçekleştirerek sağlıklı nesillerin yetişmesine destek olmak,

Hayvancılık sektöründe mümkün olan en gelişmiş teknolojik sistemleri işimize adapte ederek yüksek verimlilikte düşük maliyetli süt ve süt ürünlerinin halkımıza ulaşmasını sağlamak,

Türkiye’nin ihtiyacı olan, genetik açıdan verimliliği yüksek büyükbaş hayvan ırkının yetişmesine ve ülke geneline yayılmasına katkı sağlamak,

Hayvancılık sektöründe faaliyet gösterecek; eğitimli, bilgili, tecrübeli ve başarılı insan gücünün yetişmesine katkı sağlamak,

İşletmemizde ilk Amerika dan ithal edilen sağmal hayvanlar ile birlikte tüm doğan hayvanların pedigri kayıtları tutulmaktadır.İşletmemizde gebe bırakılan hayvanların suni dölleme yoluyla gebe bırakılma ve safi ırk elde etmek adına eşleştirme ve senkranizasyon programı uygulanmaktadır.Eşletirme programı bir işletmenin geleceğini belirlemesidir.