Faaliyet Alanları

Süt Üretimi

Lüleburgazdaki modern işletmemizde İşletmemizde  halihazırda hayvan başı günlük süt verimi ortalaması 30 kg. a kadar ulaşmıştır, inek laktasyon 305 gün süt verimi ortalaması ise 9150 kg’dır. İşletme mevcut durumda laktasyon 305 gün süt verimi hayvan başına 8700 kg. olan Avrupa ortalamasının üzerine çıkmış olup, kısa dönemdeki ilk hedefi günlük süt verimi ortalamasını İsrail ve Amerika standartları doğrultusunda hayvan başına günlük 40 kg.’a yükselterek laktasyon 305 gün süt verimi süt verimi ortalamasını da hayvan başına 12.000 kg.’a ulaşmaktır.

Canlı Hayvan Satışı

Canlı hayvan satışımız holstein ırkı erkek hayvan satışından oluşmaktadır.Erkek buzağı satışlarımız 1-4 haftalık arası hayvanlardan oluşmakta olup ön talep ile çiftlik adresimizden yapılmaktadır.

Gübre Satışı

İşletmemizde katı olarak ayrıştırılmış olan gübre makinalar marifetiyle kompost işleminden geçirilir. Kompost işlemi sonrası gerçekleştirilen uygulamalarla elde edilen katı gübre, üretimde verimliliği arttırmak üzere tarım topraklarında kullanılabilmektedir.

Elde edilen sıvı gübre; tarım topraklarının, bağ ve bahçelerin, parklarda bulunan yeşil alanların ve benzeri yerlerin toprak kalitesini ve verimliliğini arttırmak üzere sulama işlemlerinde kullanılabilmektedir.

Doğal yollarla elde edilen katı ve sıvı gübre satışı, çiftlik teslim olarak firmamızca gerçekleştirilmektedir

Bio Enerji

İşletmemizdeki ve çevre işletmelerdeki hayvansal atıklardan temiz enerji üretme proje çalışmalarımız devam etmekte olup fizibilite aşamasındadır.

Bitkisel Yem Üretimi

İşletmemize ait tarım arazilerin üzerinde büyükbaş hayvanların beslenmesine yönelik yem bitkisi yetiştirmekteyiz. Silajlık mısır, buğday, arpa ve benzeri yem bitkileri sulu tarım arazilerimizde modern tarım teknikleri kullanılarak tarafımızca yetiştirilmektedir.

Firmamıza ait arazilerde yem bitkisi yetiştirmemizin yanı sıra, sözleşmeli tarım ve icar yöntemleri ile firmamıza ait olmayan arazilerde de yem bitkisi üretimi gerçekleştirmekteyiz.

Amacımız işletmemizdeki hayvanlarımızın kaba yemini kendimize ait tarımsal alanlardan aelde etmek amacıyla tarımsal yatırımlara devam etmektir.

Meyve Üretimi ve Fidan Yetiştiriciliği

Avrupa birliği standarlarında ihraç edilebilecek meyve üretimimiz ile kaliteli anaç fidan yetişticiliği ile ilgili projemiz fizibilite aşamasında olup 2013 yılında yatırımlara başlanması planlanmaktadır.

meyve-gorsel

Depoculuk

Kendi üretimimiz olan meyve ve fidanları atmosfer kontrollü depolarda saklamak üzere proje çalışmalarımız devam etmektedir.

soguk-hava

soguk-hava0